The Gospel, Indonesian, p. 23

Injil, Indonesia, h. 23

                         

Halaman Sebelumnya            Halaman Berikutnya 

BOLEHKAH KITA TERUS MENERUS BERDOSA?

Walaupun dosa tidak dapat menghilangkan hidup yang kekal dari seorang yang percaya (yang diberikan secara cuma-cuma dan selamanya), namun dosa mempunyai akibat yang berat dalam kehidupan yang sekarang ini dan kehidupan di masa mendatang.

Pertama, ada akibat natural dari dosa.

Seorang yang minum minuman keras berlebih-lebihan mungkin akan membunuh dirinya sendiri atau seorang korban yang tidak berdosa dalam kecelakaan lalu lintas. Seorang yang melakukan aktivitas yang tidak bermoral mungkin akan terserang AIDS dan meninggal. Mengetahui Kristus sebagai Juru Selamat akan menyelamatkan seseorang dari neraka, tetapi tidak akan menyelamatkan seseorang dari akibat dasar dari dosa atau kehidupan yang bodoh. (Galatia 6:7-8, Yakobus 2:14-17).

Kedua, ada akibat kekal dari dosa.

Menerima tiket gratis untuk pertandingan olahraga menjamin bisa masuk ke gelanggang tetapi tidak menjamin tempat duduk di depan. Sama halnya, menerima hadiah hidup kekal dengan cuma-cuma melalui iman pada Kristus Yesus menjamin seseorang untuk masuk kedalam kerajaan Allah yang kekal, tetapi tidak ada jaminan sama sekali untuk posisi yang dimuliakan dalam kerajaan itu! “Posisi” kita dalam surga dan pahala-pahala yang bersangkutan dengan posisi itu bergantung sepenuhnya pada kehidupan yang suci and pekerjaan-pekerjaan baik yang kita lakukan dalam kehidupan ini. (1 Korintus 3:11-17, 9:24-27, 2 Korintus 5:10-11).

Walaupun kenikmatan dosa dalam hidup ini kelihatannya lebih penting daripada harapan untuk mendapatkan imbalan di surga, Alkitab mengajarkan bahwa barangsiapa yang menukarkan “warisan” mereka (imbalan mereka di surga) untuk kenikmatan dalam dosa, satu hari nanti akan menangis tidak terkendalikan ketika mereka melihat imbalan yang mereka lepaskan ketika mereka mengejar kenikmatan dosa di dalam kehidupan ini. (Ibrani 12:14-17, Lukas 19:11-27, Matius 25:14-30).

                         

Halaman Sebelumnya            Halaman Berikutnya

Sampul Depan     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27      Sampul Belakang