The Gospel, Albanian, p. 10

Ungjilli, shqiptare, f. 10

                         

Faqja e Mëparshme              Faqja Tjetër

HAPI I DYTË: ZËVENDËSIMI KRISHTI VDIQ PËR NE

Meqë Zoti duhet të ndëshkoj mëkatin, Ai zbrazi gjithë zemërimin e Tij mbi Jezusin. Jezusi u bë “zëvendësuesi” ynë.  Ai u ndëshkua për mëkatet tona edhe vdiq në vendin tonë.

Por ai u tejshpua për shkak të shkeljeve tona, u shtyp për paudhësitë tona; ndëshkimi për të cilin kemi paqen është mbi të.       Isaia 53:5

Rreth orës nëntë, Jezusi briti me zë të lartë duke thënë…  “Perëndia im, Perëndia im, përse më ke braktisur?”
       Mateu 27:46

Albanian_Gospel_p_10_Substitution

Zoti ndëshkoi Birin e Tij, Jezusin, në vendin tonë.

                         

Faqja e Mëparshme              Faqja Tjetër

Faqja e parë     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27      Faqja e Fundit