The Gospel, Albanian, p. 14

Ungjilli, shqiptare, f. 14

                         

Faqja e Mëparshme              Faqja Tjetër

HIRI: NJË DHURATË FALAS

Fjala “hir” kupton diçka që është dhënë falas… pa ndonjë çmim apo detyrim.  Për shembull, shoku yt më i mirë të ofronte një dhuratë edhe ti të përpiqeshe ta paguaje për të, a mund të quhet më kjo dhuratë?  Sigurisht që jo! Ajo kthehet në një borxh në momentin që ai pranon paratë e tua.  Shoku yt mund të ofendohet, të marrë prapë dhuratën dhe të thotë: “ Nuk po ta jap këtë dhuratë sepse më duhet ta jap. Është dhuratë.  E pranon dhuratën time apo jo?”

NJË DHURATË: NË MOMENTIN QË TI OFRON DIÇKA
TJETËR NË KËMBIM TË SAJ, AJO NUK ËSHTË MË
DHURATË. POR KTHEHET NË BORXH!

Albanian_Gospel_p_14_a_Gift

S’ka marrëveshje! Është dhuratë! Pranoje si të tillë ose mos e prano fare.

Edhe atij që vepron, shpërblimi nuk i konsiderohet si hir por si borxh.       Romakët 4:4

Vetëm atëhetë kur i fut paratë e tua në xhep dhe zgjat dorën e bosh ai do të bëjë përsëri ofertën e tij edhe do të të japë dhuratën.

E njëjta gjë është e vërtetë edhe me ofertën e Zotit për jetën e përjetshme. Njerëzit mundohet të blejnë jetën e përjetshme duke u bindur dhjetë urdhërimeve, duke bërë një jetë të mirë, duke shkuar në kishë, ose duke bërë gjëra të tjera fetare si këto.  Por Zoti nuk do t’i ketë borxh askujt! Ai nuk ja ka borxh askujt jetën e përjetshme.  Ai e ofron atë vetëm si dhuratë.

                         

Faqja e Mëparshme              Faqja Tjetër

Faqja e parë     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27      Faqja e Fundit