The Gospel, Albanian, p. 4

Ungjilli, shqiptare, f. 4

                         

Faqja e Mëparshme              Faqja Tjetër

Mëkati

Për të kuptuar lajmin e mirë se si marrëdhënia midis Zotit dhe njeriut duhet të rivendoset, së pari duhet të kuptosh se si kjo marrëdhënie u shaktërrua.  Fjala e zotit na mëson:

Sepse të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Per ëndisë.     Romaket 3:23

Atëherë kur ishim të vdekur në faje…     Efesianëve 2:5

Zoti është i shenjtë ( shpirtërisht i pastër ) dhe njeriu është mëkatar (shpirtërisht i papastër). Ashtu si një person, i cili është fizikish i pastër, nuk mund të rrijë afër me një kafshë të ngordhur,në kalbëzim, kështu një Zot i përkryer edhe i shenjtë nuk mund të lejojë një njeri mëkatar dhe jo perfekt, në prezencen e tij.  Njeriu është i vdekur, për shkak të mëkateve të tij!

Albanian_Gospel_p_4_Woodsman_Deer

                         

Faqja e Mëparshme              Faqja Tjetër

Faqja e parë     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27      Faqja e Fundit