The Gospel, Albanian, p. 18

Ungjilli, shqiptare, f. 18

                         

Faqja e Mëparshme              Faqja Tjetër

PENDIMI SHPËTUES

Albanian_Gospel_p_18_Saving_Repentance

NË QOFTË SE BESIMI ËSHTË DORA QË PRANON
SHPËTIMIN NËPËRMJET JEZUS KRISHTIT, PENDIMI
ËSHTË DORA QË REFUZON SHPËTIMIN ME MËNYRA
TË TJERA.

Besimi shpëtues nuk konfirmon vetëm vdekjen e Jezusit si të “nevojshme” ai duhet të konfirmojë gjithashtu se vdekja e tij është e mjaftueshme! Ai vetë e bëri të mjaftueshme të paguajë për të gjithë mëkatet e tua, pavarësisht nga përpjekjet e njeriut dhe veprave të tij të mira, kjo është dhuratë e vlefshme vetëm përmes besimit, dhe veç veprave të mira njerëzore.  (Shiko Galatasit 2:21, 3:10-14, 5: 1-5)

Kthehu prapë në faqen 3.  Cila ishte përgjigja jote pyetjes “pse duhet të lejojë Zoti në qiell?” në qoftë se ke thënë se duhet të pagëzohesh, të bësh një jetë të mirë, ose ndonjë gjë tjetër, përveç besimit në Jezusin, ti duhet të pendohesh.  Duhet të mos besosh në ndonjë gjë fetare që ke bërë në të shkuarën ose që mund të bësh në të ardhmen, dhe të besosh vetëm te Krishti.

18.

                         

Faqja e Mëparshme              Faqja Tjetër

Faqja e parë     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27      Faqja e Fundit