The Gospel, Albanian, p. 2

Ungjilli, shqiptare, f. 2

                         

Faqja e Mëparshme              Faqja Tjetër

Fjala “ Ungjill” do të thotë “lajm i mirë”. Është lajmi i mirë se si mund të kesh një marrdhënie personale dhe të dashur me Zotin, i cili i jep kuptim dhe qëllim kësaj jete. Në të njëjtën kohë të jep sigurinë që ti do të kalosh përjetësinë në qiell me Të.

Shumë persona sot pretendojnë se predikojnë Ungjillin, por prapë duket sikur të gjithë ata kanë mesazhe të ndryshme.

Albanian_Gospel_p_2_Radio_Church

Bëj lutjen e mëkatarit!   Jepja zemrën Zotit!   Pendohu edhe pagëzohu!   Kërkoji Jezusit të vijë në zemrën tënde!   Moho vetveten, merr kryqin tënd, dhe ndiq Krishtin!   Bëj një besëlidhje personale me Krishtin!   Kthehu nga mëkatet e tua tek Zoti.   Kërkoji Jezusit të vijë në zemrën tënde!    Lutu që të marrësh Krishtin.   Bëje Krishtin Zotin e jetës sate.

Pse dëgjojmë shumë mesazhe të ndryshme, sot?  Mos vallë ka më shumë se një Ungjill?  Çfarë eshtë me të vërtetë “Ungjilli” sipas Biblës?

Copyright © 1988 by Ronald R. Shea.
All Rights Reserved

                         

Faqja e Mëparshme              Faqja Tjetër

 Faqja e parë     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27      Faqja e Fundit