The Gospel, Albanian, p. 15

Ungjilli, shqiptare, f. 15

                         

Faqja e Mëparshme              Faqja Tjetër

HIRI: DUHET TË JETË FALAS

Kur njeriu perpiqet të fitojë jetën e përjetshme me veprat e tij, ai nuk pranon ofertën e Zotit për jetën e përjetshme, si një dhuratë, e cila është nga “hiri.”

Dhe, po të jetë prej hirit, nuk është më prej veprash, përndryshe hiri nuk do të ishte më hir, përndryshe vepra nuk do të ishte më vepër.       Romakët 11:6

Akoma vetëm falë “hirit”të tij, Zoti na shpëton.

Ju në fakt, jeni të shpëtuar me anë të hirit, nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, po është dhurata e Perëndisë, jo nga vepra, që të mos mburret askush.        Efesianët 2:7-8

Prandaj shkrimet na mësojnë se Zoti e tërheq dhuratën e jetës së përjetshme nga të gjithë ata që provojnë ta fitojnë atë nëpërmjet veprave të tyre, gradualisht duke e bërë Zotin, një borxhli ndaj njerëzve mëkatarë.

Ju që kërkoni të shfajësoheni me anë të ligjit, jeni ndarë nga Krishti; ratë poshtë nga hiri.       Galatasit 5:3

Albanian_Gospel_p_15_Grace

ZOTI OFRON JETËN E PËRJETSHME SI NJË DHURATË.
NE DUHET TA PRANOJME SI DHURATË OSE TË MOS E
PRANOJMË FARE.

Prandaj, të provosh të fitosh jetën e përjetshme nëpërmjet punëve të ligjit do të thotë të refuzosh të vetmen mënyrë në të cilën Zoti ofron jetën e përjetshme, që është, nga hiri i Tij! Kur një njeri refuzon dhuratën e hirshme të Zotit të jetës së përjetshmë, ai është duke zgjedhur me dëshirë dënimin e përjetshëm.

                         

Faqja e Mëparshme              Faqja Tjetër

Faqja e parë     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27      Faqja e Fundit