The Gospel, Albanian, p. 19

Ungjilli, shqiptare, f. 19

                         

Faqja e Mëparshme              Faqja Tjetër

SI PËRMBLEDHJE

Meqënë se mëkati ndan njerëzit nga Zoti, dhe meqë Jezusi pagoi për mëkatet tona në kryq, njeriu mund të ketë një marrdhënie me Zotin vetëm përmes Jezus Krishtit. Jezusi tha:

Unë jam udha, e vërteta dhe jeta; askush nuk vjen tek Ati përveçse nëpërmjet meje.       Gjoni 14:6

Albanian_Gospel_p_19_Summary

Shpëtimi (i shpallur “jo fajtor” për të gjithë mëkatet e tua dhe i siguruar për jetën e përjetshme në qiell).

♦     A ke besuar ndonjëherë se të jetosh sipas disa standardeve të perëndishme, ose të zbatosh disa shërbesa fetare ishte e nevojshme për të shkuar në qiell?

♦     A beson akoma se ato gjera do të shpëtojnë?

♦     A e kupton çfarë bëri Jezusi në kryq për ty?  Mund ta shpjegosh me fjalët e tua tani?

♦     A ju’a ka shpjeguar ndonjë tjetër në këtë mënyrë më parë?

♦     Tani, në mënyrën më të mirë që di, a beson në atë që bëri Jezusi në kryq për ty, është e gjitha ajo që të duhet për tu pastruar nga mëkatet dhe për të siguruar një vend në qiell?

___  Po          ___    Jo

19.

                         

Faqja e Mëparshme              Faqja Tjetër

Faqja e parë     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27      Faqja e Fundit