The Gospel, Albanian, p. 20

Ungjilli, shqiptare, f. 20

                         

Faqja e Mëparshme              Faqja Tjetër

SIGURIA

Në qoftë se e ke vendosur besimin tënd vetëm te Krishti, dhe do të vdisje sonte, a e di me siguri që do të shkosh në qiell?

Jezusi tha:

Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them: Ai që e dëgjon fjalën time dhe beson në atë që më ka dërguar, ka jetë të përjetshme, dhe ai nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë.        Gjoni 5:24

Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them:     Sa i sigurt ishte Jezusi për këtë?

Ai që dëgjon fjalën time . . .     A i ke dëgjuar fjalët e Krishtit në këtë libër?

Dhe beson në atë që më ka dërguar . . .   A e beson se Zoti dërgoi Jezusin të vdiste në vendin tënd?

Ka jetë të përjetshme . . .    do të thotë që do e marresh jetën e përjetshme më vonë apo që ti e ke tashmë?

Dhe ai nuk vjen në gjyq . . .   bibla thotë: “Mund të mos vijë” apo “nuk vjen”?

Por ka kaluar nga vdekja në jetë.     Në ç’moment kalon dikush nga vdekja në jetë?

Sipas këtij vargu si mund ta dini me siguri që jeni shpëtuar me të vërtetë?

❏     Të jesh i sigurt se je i shpëtuar me të vërtetë në qoftë se jeta jote fillon të ndryshojë, duke demostruar prezencën e Zotit në jetën tënde.

❏     Të jesh i sigurt se je i shpëtuar me të vërtetë në qoftë se prodhon fryte, ose viryte të mira.

❏     Të jesh i sigurt se je i shpëtuar me të vertetë, në qoftë se do jesh duke ecur me Krishtin prej shumë vitesh, që tani.

❏     Të jesh i sigurt që je i shpëtuar me të vërtetë në qoftë se ke dëgjuar Ungjillin dhe e ke besuar atë.

(Shih gjithashtu edhe 1 Gjonit 5:10-13).

                         

Faqja e Mëparshme              Faqja Tjetër

Faqja e parë     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27      Faqja e Fundit