The Gospel, Albanian, p. 28

Ungjilli, shqiptare, f. 28

                         

Faqja e Mëparshme              Faqja Tjetër

RRETH AUTORIT

Ron Shea ndoqi për kater vjetë Universitetin në Villanova, për Marinën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pas marrjes së diplomës si Inxhinier Elektrik , ai sherbeu për katër vjet si oficer marine. Më vonë ai ndoqi Seminarin Teologjok të  Dallasit, ku u diplomua në Literaturën e Dhjatës se Re dhe Interpretim (shpjegim),duke përkthyer të gjithë Dhjatën e re nga origjinali, në gjuhën Greke. Ai u diplomua me vlerësime nga programi katër vjeçar i Mas¬terit Teologjik. Më vonë mori titullin Doktor i Jurisprudencës, nga Universiteti i Kalifornisë, (Hastings College of Law) ku u specializua në Ministri e Forcave Detare, Jurisprudencë, Argu-mente Gojore ( Oratori ). Ai ka qenë pastor në disa kisha në Neë Orleans dhe San Francisko, është themeluesi dhe presi¬denti i Fushatës Ungjilli i Pastër ( Clear Gospel Campaign).

                         

Faqja e Mëparshme              Faqja Tjetër

Faqja e parë     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27      Faqja e Fundit