The Gospel, Albanian, p. 5

Ungjilli, shqiptare, f. 5

                         

Faqja e Mëparshme              Faqja Tjetër

NDARJA NGA ZOTI

Rezultati i mëkatit është i qartë:

Por paudhësitë tuaja kanë shkaktuar një ndarje midis jush dhe Perëndisë tuaj . . . Isaiah 59:2

MËKATI KRIJON NDARJEN E NJERIUT NGA PERENDIA.

Albanian_Gospel_p_5_Man_at_Barrier

ZOT I SHENJTË (shpirtërisht i pastër), MURI  I  MËKATIT, Njeriu mëkatar (shpirtërisht i papastër)

Zoti është i shenjtë (shpirtërisht i pastër) dhe i pafund.  Si pasojë Ai është pafundësisht i shenjtë, rrjedhimisht edhe mëkati më i vogël është pafundësisht i papranueshëm për Të.  Në këtë mënyrë, Bibla na mëson se edhe mëkati më i vogël mjafton për ta ndarë përjetësisht njeriun nga Zoti.  Zoti nuk mund ta lejojë mëkatin pranë Tij.

                         

Faqja e Mëparshme              Faqja Tjetër

Faqja e parë     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27      Faqja e Fundit