The Gospel, Albanian, p. 7

Ungjilli, shqiptare, f. 7

                         

Faqja e Mëparshme              Faqja Tjetër

UNGJILLI

Fjala “Ungjill” do të thotë “Lajm i Mirë”. Meqë ne kurrë nuk do të shkonim përpara Zotit, në mëkatet tona, Zoti dërgoi Jezus Krishtin të vdesë për mëkatet tona dhe e ringjalli prej së vdekurish ditën e tretë.

Tani, o vëllezër, po ju deklaroj ungjillin… se Krishti vdiq për mëkatet tona sipas Shkrimeve, se u varros dhe u ringjall të tretën ditë, sipas Shkrimeve, 1 Korintasve 15:1-4

UNGJILLI ËSHTË SE KRISHTI VDIQ PËR MËKATET TONA DHE U RINGJALL PREJ SË VDEKURISH.

Albanian_Gospel_p_7_Redemption

JEZUSI E RRËZOI PENGESËN E MËKATIT, DUKE
VDEKUR PËR MËKATET TONA DHE DUKE U NGRITUR
PREJ SË VDEKURISH, SËRISH.

Shumë njerëz besojnë me të vërtet që Jezus Krishti vdiq edhe u ringjall, por çfarë do të thotë Bibla kur thotë se Jezusi vdiq “për mëkatet tona”?  Si e rrëzoi, vdekja e tij pengesën midis Zotit dhe njeriut?

                         

Faqja e Mëparshme              Faqja Tjetër

Faqja e parë     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27      Faqja e Fundit