The Gospel, Albanian, p. 9

Ungjilli, shqiptare, f. 9

                         

Faqja e Mëparshme              Faqja Tjetër

HAPI I PARË: FAJËSIMI KRISHTI MORI MËKATET TONA

Hapi i parë në shpengimin e njerëzimit ishte marrja e mëkateve të botës në trupin e Tij, në kryq. Kur Jezusi u kryqëzua, Zoti i mori të gjitha mëkatet e botës ( të shkuara, të tashme, të ardhme) dhe i vendosi ato në Krishtin. Fajësoi Atë në vendin tonë.

Dhe Zoti bëri që të bjerë mbi të paudhësia e ne të gjithëve.     Isaia 53:6

Ai vet i barti mëkatet tona në trupin e tij mbi drurin e kryqit.     1 Pjetrit 2:22-24

Sepse ai bëri të jetë mëkat për ne ai që nuk njihte mëkat, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë në të.     2 Korintasve 5:21

NË TRIBUNALIT E QIELLIT, JEZUSI U SHPALL FAJTOR PËR MËKATET E BOTËS.

Albanian_Gospel_p_9_Imputation

Meqë Zoti duhet ta ndëshkojë mëkatin, tani kë duhet të ndëshkonte Ai?

                         

Faqja e Mëparshme              Faqja Tjetër

Faqja e parë     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27      Faqja e Fundit