The Gospel, Albanian, Cover

Ungjilli, shqiptare, mbuluar

                         

Faqja e Mëparshme              Faqja Tjetër

A ju ka treguar dikush, nga Bibla, se si
mund ta dish me siguri që do të shkosh në
qiell kur të vdesësh?

Albanian_Gospel_Cover

UNGJILLI: Certifikata e Borxhit, E PAGUAR PLOTËSISHT

                         

Faqja e Mëparshme              Faqja Tjetër

Faqja e parë     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27      Faqja e Fundit