The Gospel, Albanian, p. 3

Ungjilli, shqiptare, f. 3

                         

Faqja e Mëparshme              Faqja Tjetër

Përpara se të fillojmë, mund t’u përgjigjesh këtyre tre pyetjeve ndihmuese?
1. Çfarë është Ungjilli sipas atyre që keni dëgjuar?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

2. Në qofë se do të vdisje sonte edhe të qëndroje përpara Zotit, dhe Ai të pyeste: “Pse duhet të të lejoj në qiellin Tim?”   Çfarë do t’i thoje?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

3. Në qoftë se do të vdisje në këtë moment, a e di me siguri nëse do të shkosh në qiell?

❏         Po!   Jam plotësisht i sigurt që do të shkoj në  qiell.

❏         Jo, nuk e di me “ siguri të plotë” nëse do të shkoj në qiell.

                         

Faqja e Mëparshme              Faqja Tjetër

Faqja e parë     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27      Faqja e Fundit